• Home
  • VI Edycja
  • Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
w zakresie organizacji konkursu artystycznego pod nazwą
„Fetting Festiwal” organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Baranowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych uczestników Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich, także danych osobowych rodziców lub opiekunów prawnych, jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Baranowie (96-314) ul. Armii Krajowej 49.
2) Inspektorem danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie jest Pani Justyna Rytel – Kuc, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- przeprowadzenia naboru uczestników konkursu Fetting Festiwal;
- wyłonienia zwycięzców konkursu Fetting Festiwal.
4) Zakres gromadzonych danych osobowych:
- imię i nazwisko uczestnika;
- data urodzenia
- adres korespondencyjny;
- numer telefonu
- adres email.
W przypadku uczestnika niepełnoletniego także:
- imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego;
- numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego.
5) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane w celu przetwarzania innym podmiotom.
6) Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7) Zgromadzone dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8) Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
9) Uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun, posiada prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu,
10) W każdym momencie uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun, posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11) Uczestnik Fetting Festiwal, a w przypadku uczestników niepełnoletnich rodzic lub opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Opublikowano w VI Fetting Festiwal